Üdvözlünk Nemundirban

Asztali szerepjáték hibrid játék lehetőséggel

Tudj meg többet

Mitől hibrid a Nemundir szerepjáték?

A hibrid szerepjáték a számítógépes szerepjátékok és az asztali szerepjátékok ötvözetéből született meg. A játékmenet mégsem teljesen digitális, inkább az asztali szerepjátékokhoz áll közelebb.

A hibrid szerepjáték rendszer célkitűzései

A legfontosabb célkitűzésünk ennek a játékrendszernek a megvalósításával az, hogy a játékosok megőrizhessék az asztali szerepjátékok közösségi élményét, és élvezhessék a számítógépes szerepjátékok jól átlátható, kényelmes felhasználói felületét. A hibrid szerepjátékot tehát három játékmódban lehet játszani:

 • Hagyományos, asztali szerepjátékként
 • Félig digitálisan
 • Teljesen digitálisan

A hibrid szerepjátékban lehetőség nyílik arra, hogy a játékosok a digitális eszközeiket (mobiltelefon, tablet, pc) használják a karakterek megalkotására, majd azokat a telefonon vagy online elmentsék. A karakterlapok ezzel a módszerrel mindig rendelkezésre állnak, és színesebb és átláthatóbb kezelőfelületet biztosítanak a játékosoknak. A rendszer másik oldala a Mesélőket segíti. Lehetőségük van arra, hogy szintén digitálisan alkossák meg a kalandokat, majd a játékosokat a kalandba invitálva az egész játékalkalmat arról a felületről vezessék. Ennek köszönhetően a Mesélő nemcsak még jobban átláthatja a helyzeteket, de az apró szabályokkal sem kell törődnie, hiszen a rendszer kiszámolja, vagy jelzi a Mesélő számára, ha valami különleges helyzet állt elő.

A szabályrendszer részletei

A kockák, amiket a rendszer használ

A játékhoz háromféle kocka szükséges: d6, d10 és d20. Ellenben, d10 kockából kettő kell egyszerre, mert bizonyos helyzetekben két ilyen kockával kell dobni a játékosnak.

Könnyen tanulható

A játékban kilenc alaptulajdonság található, valamint különböző képességek és egy befolyás-rendszer. A játékosok a dobások előtt képesek felmérni az egyes helyzetek kockázatait és annak dobásra gyakorolt hatásait, ezáltal mérlegelni tudják a kockázatokat. Továbbá, a karakterlapokat kiegészítő lapok a harcművészeti technikákat és a mágia-rendszert is könnyen használhatóvá teszik.

Szerteágazó karakterfejlesztési lehetőségek

A játékosoknak számos lehetősége van a karakterfejlesztési rendszerben arra, hogy egyedi karaktereket alkothassanak. Például választhatnak, hogy a képességekre vagy a befolyásra szeretnének összpontosítani, ezáltal más lehetőségek nyílnak meg a karakterek számára.

A játékot könnyítő digitális mód

Teljesen digitális módban a Mesélő az alkalmazásban könnyen átláthatja az egész történetet és annak helyszíneit. A különböző területeken megmutathatja a játékosoknak a helyzetüket, és színesebbé teheti az élményt az alkalmazásban található térképekkel, vagy a különböző térkép-készítő alkalmazásokban elkészített térképek használatával. A harcok alatt a számításokat pedig maga az alkalmazás végzi.

A világ a kockák mögött

Fedezd fel a titkokkal, mágiával, szépséggel teli világot, amit megfertőzött a korrupció, a hazugság és a hatalomvágy.

Mi történik, ha a mágián alapuló technológia odáig fejlődik, hogy a hétköznapok részévé válik? Milyen kérdéseket vet fel, ha a mágia egy vizsgálható elemmé válik a tudósok számára, és ezáltal elveszíti misztikus jellegét? Hány új konfliktus alakul ki, ha a mágikus energia tárolására és felhasználására képes kristályok már nem csak az államoknak, de a cégeknek is a legfontosabb nyersanyagául szolgál?

Nemundir világával kapcsolatban többek között ezek a kérdések merülnek fel, hiszen túlnyomórészt egy modern, technológiailag fejlett, mágiahasználó társadalom lakja. A lakosságot különböző fajok alkotják. Az ember mellett megjelennek az elnirek, dorgonok vagy az olyan különleges fajok, mint a meneruthok, akik gondolataikkal képesek formálni az üveget. Az értelmes fajok szokásrendszerei erős kölcsönhatásban állnak egymással, ennek köszönhetően igen sokszínű egy-egy állam kultúrája.

Modern civilizáció, ami mágikus technológiákra épül

A társadalom hasonlóan modern, mint a miénk, ennek minden áldásával és átkával együtt. Éppen ezért itt is jellemző, hogy a különböző néprétegek és osztályok ugyanolyan megosztottak. Ennek következtében a technológia fejlődésének előnyei nem jutnak el mindenkihez. A különböző társadalmi egyenlőtlenségek hasonló feszültségeket okoznak, mint a mi világunkban. Bizonyos államokban nagyobb a jólét és kevésbé érezhető ilyen jellegű ellentét az állampolgárok között, míg máshol sokkal rosszabb a közhangulat, és ez bizony az utcákon is meglátszik.

A döntéshozási folyamatokat átszövi a politikai korrupció, az új technológiákból meggazdagodott cégek lobbi ereje. A leggazdagabb országokban is fontos tétje van a politikának, csak ott legfeljebb nem a saját polgáraik jóléte, vagy kiszipolyozása a cél, hanem sokkal inkább a nagyhatalmi játszmák. Néhol a jólét miatt nem foglalkoznak a polgárok olyan mélyen a visszaélésekkel, míg máshol, a társadalom magas műveltsége és a jogrend szilárd alapjai miatt, nehezen ússzák meg a korrupt politikusok és az adócsaló üzletemberek.

A használt technológiák tekintetében már sokkal nehezebb megtalálni a párhuzamokat a mi világunk és Nemundir között. Egyrészt sok technológiánkat meghaladja az a tény, hogy néhány személy képes megváltoztatni a fizikai valóság törvényeit pusztán a tudatának fókuszálásával, vagy más, nem evilági erők megidézésével. Másrészről viszont az információs és számítógépes technológiai vívmányok hiánya miatt elmaradottabbnak tűnhet. Az általános életviteli komfortot adó eszközök, mint a hűtő, sütő, a városi csatornarendszer, vagy a tömegközlekedés ugyanolyan természetes ott is, mint nálunk. Mobil-kommunikáció vagy műholdas követési rendszer viszont nem létezik. Legalábbis nem azon a szinten, ahogy azt mi ismerjük. A mágia segítségével néhányan valóságosabb illúziókat tudnak teremteni, mint a mi szórakoztató eszközeink. Nehéz tehát általánosságban összehasonlítani a két civilizáció tudományos fejlettségét. Ami biztos, hogy fejlett, egyáltalán nem ősi, vagy középkori, de még csak nem is a gyarmatosítás korához hasonló. Inkább a második ipari forradalom utáni, az atomkorszakhoz közeli, az információs forradalom előtti civilizációt kell elképzelni.

Világok által összekötve

Csatlakozz a harchoz, ahol a multiverzum jövöje a tét!

A multiverzum lényegében azt jelenti, hogy nem csak egy univerzum létezik, hanem több. Ezek között a világok között pedig bizonyos módszerekkel lehetséges az átjárás. A teremtéstörténet mítoszából részletesen meg lehet ismerni, hogy alakult ki az a 69 világ, ami a Nemundir körüli multiverzumot alkotja. Nemundir mellett a másik legfontosabb központi világ Primundir, ami nem más, mint a mi Földünk univerzuma.

A játékosok által irányított karakterek olyan személyek, akiknek az életében jött egy pont, amikor lehetőségük adódott arra, hogy beleszóljanak a körülöttük lévő civilizáció történelmébe. A mesélők által lemesélt játék tehát ezeknek a karaktereknek a története. Ők válnak benne hősökké vagy antihősökké, mártírokká, vagy zsarnokokká, ők azok, akik meghatározzák Nemundir sorsát. Hozz létre új karaktert, csatlakozz egy frakcióhoz Nemundirban vagy Primundirban, és tudj meg többet ezekről a világokról! Mesélőként pedig vezetheted a játékot, és új történeteket írva alakíthatod a számos világ sorsát.

Ide kattintva kipróbálhatod a hibrid szerepjáték felhasználói felületét

Itt lehet kipróbálni a készülő hibrid rendszer felhasználói felületét egy Invison mockup segítségével. Fontos azonban, hogy ez még nem egy kész alkalmazás, de betekintést nyújt az elképzeléseinkbe a hibrid szerepjáték működésével kapcsolatban. Továbbá azt is fontos megjegyezni, hogy a felhasználói felületen a szövegek angol nyelvűek. Az alkalmazás azonban támogatni fogja majd a magyar nyelvet is.

További érdekességek

A karakter életének fejezetei

A Nemundir szerepjáték lehetővé teszi, hogy a játékosok visszahozzák karakterüket a halálból, és élőhalott karakterként folytassák a történetüket. Ez azt jelenti, hogy a játékos a karakterén keresztül egy életciklusokon átívelő epikus karakterfejlődést élhet át: Kezdhet gyerekként, a felnővés után hőssé válhat, majd a halál és az élőhalott feltámadás következményeként egy teljesen új úton indulhat el. Játszottál már olyan élőhalott karakterrel, aki a kampány elején még általad alkotott gyerek volt?

Befolyásrendszer

A karakter befolyásának a családi háttér vagy a választott frakció miatt van egy meghatározott alapértéke. Ahogy a karakter fejlődik, úgy egyre nagyobb befolyásra tehet szert a különböző társadalmi körökben. Ezt a befolyást sokféleképpen fel lehet használni, az információszerzéstől, akár a megvesztegetésig vagy zsarolásig. Az, hogy melyik eszközöket választhatja az adott kapcsolatrendszerrel, az attól függ, hogy melyik társadalmi körben milyen mértékű befolyást szerzett a karakter.

Teljes digitális támogatás

A karaktergenerálástól a játékülések előkészítéséig, a karakterek kezelésétől a játék levezetéséig ez a hibrid szerepjátékra épülő rendszer támogatja az asztali szerepjátékot úgy, hoyg az eredeti élmény minél jobban megmaradjon. Ennek köszönhetően lehetőség nyílik arra, hogy a későbbi játékülések közötti időszakot alkotói készségekkel, tanulással vagy mellékküldetésekkel töltse ki a játékos. A jól átgondolt felhasználói felületnek köszönhetően a mobilalkalmazás a kezdők számára is könnyen használható, és ezért gyorsan megtanulhatóvá teszi az asztali szerepjátékozást. Távlati tervek között szerepel a Pixels bluetooth-ot használó dobókockák támogatása is, hogy a próba dobások is minél jobban támogathassák a hibrid élményt.

Modolás és megosztás

A teljesen digitális rendszer lehetővé teszi, hogy a különböző házi szabályokat 'mod'-okká alakítva könnyen meg lehessen osztani az asztali szerepjátékos közösséggel. Ez pedig később kiváló kiindulási alap lehet a saját világok és kampányok létrehozásához.

Gyakran Feltett Kérdések

 • Jelenleg a "kezdő készlet" két könyvén és az alkalmazás új prototípusán dolgozunk. Ez még csak az út eleje, hamarosan újabb friss hírekkel jelentkezünk majd.

 • Nem, a játék hétköznapi asztali szerepjátékként is játszható. Az alapkönyvek nyomtatott példányai azonban csak crowdfunding-kampányok révén lesznek elérhetőek.

 • A Nemundir hibrid szerepjáték alkalmazás elérhető lesz a nagyobb alkalmazásboltokban, és az tartalmazza majd a "kezdő készlet" könyveit is. Ezenkívül a "kezdő készlet" letölthető lesz a főbb asztali szerepjátékos oldalakról is. A magyar játékosok pedig játszhatnak akár 2007-es első szabálykönnyvel és annak kiegészítőjével.

 • A "kezdő készlet" két könyvet tartalmaz: Egy 120 oldalas könyvet a játékosoknak és egy 100 oldalas könyvet a mesélőknek.
  Ezekben a könyvekben az alábbi játszható tartalmak leírásai találhatók:

  • 6 játszható, előre elkészített karakter
  • 2 természetes mágia a középső szféráig bemutatva
  • 1 papi mágia a fény szféráig bemutatva
  • Az elérhető legmagasabb kapcsolati szint nincs korlátozva, viszont a képességek csak középhaladó szintig vannak bemutatva.
  • Továbbá egy kezdőknek szánt kalandmodul, ami egy nagyobb történet előzménye is egyben.

 • Az első könyvek Nemundir világáról szólnak majd. A későbbi könyvek a Nemundir és a Föld civilizációi közötti kapcsolatot mutatják majd be.

 • A "kezdő készlet" megjelenése után, a következő könyvek bemutatjákmajd Nemundir teljes világát és különbőző érdekcsoportok konfliktusait. Ezek az eredetileg 2007-ben megjelent magyarországi szabálykönyv tartalmát dolgozzák föl és egészítik ki. Ezután a 2010-ben megjelent Kripták könyvének tartalma következik, ami megadja a lehetőséget az élőhalott karakterek megalkotására. A mi világunkkal kapcsolatos kiadványon csak ezek után kezdünk majd el dolgozni.

Nemundir

Kövess minket ezeken az oldalakon is:

Magyarország
Budapest

info@nemundir.com